Menu

Dinex Çevre Politikaları


DINEX Türkiye olarak;

 • Çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek için çalışmayı,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bunları engellemeyi,
 • Ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip değerlendirerek, çevre amaç ve hedeflerimizi belirleyeceğimizi,
 • Atıkları minimuma indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,
 • Doğal kaynakları ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetlerimize devam edeceğimizi,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi için şirket çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyeceğimizi,
 • Yasal gerekliliklere ve müşterilerimizin çevre ile ilgili beklentilerine uymak amacı ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni, tüm faaliyetlerimizde uygulayarak çevrenin korunmasını taahhüt ederiz.

Dinex ISG Politikası


DINEX Türkiye olarak;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini ve şartlarını sürekli geliştirmek için çalışmayı,
 • Şirket çalışanlarımızda ve tedarilçilerimizde, İş Sağığı ve Güvenliği bilinci oluşturmayı ve bu bilinç ile çalışılmasını sağlamayı,
 • Risk ve Fırsatları değerlendirerek, İş Kazalarını, Yaralanmaları ve Meslek Hastalıklarını önlemek için çalışmalar yapmayı,
 • Etkin tehlike belirleme, risk seviyesini azaltma, uygun izleme ve kontrol çalışmaları yaparak güvenli çalışma ortamı oluşturmayı
 • Bu Politikanın uygulanması için yeterli kaynak ile çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal gerekliliklere ve müşterilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili beklentilerine uymak amacı ile ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi'ni, tüm faaliyetlerimizde uygulamayı taahhüt ederiz.

Kapsam


Dinex Türkiye; Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi sınırlarında 15.000m²'lik alan içerisinde IATF16949:2016, ISO14001:2015 ve ISO45001:2018 yönetim sistemleri ve müşteri taleplerine istinaden egzoz ve emisyon sistemleri üretimi yapmaktadır.

Kalite Politikası


Sürekli gelişmeyi ilke edinen bir felsefe doğrultusunda, Dinex Türkiye üretim yapıp hizmet verdiği sektörlerde kalite bilincine sahip ve güvenilir bir tedarikçi olmak istemektedir. Bu amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilir.

 • DINEX hizmet verdiği müşterilerine kendi müşteri şartlarını sağlamayı taahhüt etmektedir.
 • DINEX gerek yasal şartları, gerekse IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını uygulamaktadır.
 • DINEX kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmektedir.
 • DINEX kalite yönetim sisteminin verimliliği ve amaçlara uygunluğu planlanan aralıklarla değerlendirilmektedir.
 • Çalışan motivasyonu ve yetkinlikleri özel eğitimlerle teşvik edilmektedir. Çalışanlarla bilgi alışverişinde bulunularak şirket stratejisine katkı sağlamalarına çalışılır.

Kalite Hedefi


“0” hatalı ürün sevk etmek

Müşterilere tam zamanında sevkiyat yapmak

Sürekli iyileştirme yolu ile müşteri memnuniyetini arttırmak